Dongsung Oil & Chemical Co.
Sơ đồ tổ chức

Giám đốc đại diện

Giám đốc kỹ thuật

Bộ phận quản lý

Bộ phận phát triển kỹ thuật

Bộ phận sản xuất

Bộ phận kinh doanh

Đội kế toán

Đội mua hàng

Bộ phận kinh doanh

Đội quản lý chất lượng

Đội quản lý sản xuất

Đội kinh doanh trong nước
Đội kinh doanh nước ngoài

Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam