Dongsung Oil & Chemical Co.
Tổng quan về thiết bị
l Tổng quan về thiết bị sản xuất và thiết bị lưu trữ (Nhà máy số 1 tại Trụ sở chính Haman) 
TANK NOChất liệuDung tích cho phépDung tích thực tếCuộn truyền tải nhiệtCó/Không sử dụng trọng hiện tại
1SS40026,000 LITER28,050 LITERDự kiến sản xuất dầu động cơ và dầu chống gỉ
2SS4006,500 LITER7,122 LITERDự kiến sản xuất dầu máy và dầu chống gỉ
3SS40013,000 LITER13,910 LITERDự kiến sản xuất dầu máy và dầu chống gỉ
4SS40026,000 LITER28,050 LITERDự kiến sản xuất dầu thủy lực và dầu chống gỉ
5SS40013,000 LITER13,910 LITERDầu máy
6SS4006,500 LITER7,122 LITERDầu cắt gọt không hòa tan
7SUS30426,000 LITER28,050 LITERX
8SUS30426,000 LITER28,050 LITERDầu len
9SUS30426,000 LITER28,050 LITERDầu cắt gọt hòa tan loại 1
10SUS30413,000 LITER13,910 LITERDầu cắt gọt hòa tan loại 1
11SUS30413,000 LITER13,910 LITERDầu cắt gọt hòa tan loại 2
12SUS3046,500 LITER7,122 LITERDầu máy
13SS40013,000 LITER13,910 LITERDầu máy
Bể chứa ngầmSS400
Bế tường đôi
30.000 L
*14 bể
31.788 L
*14 bể
X

Dùng để chứa Solvent và dầu Base
Dầu Base 30.000 L*11 bể
Solvent 30.000 L*3RL

l Tổng quan về thiết bị sản xuất và thiết bị lưu trữ (Nhà máy số 2 Gimhae)
TANK NOChất liệuDung tích cho phépDung tích thực tếCuộn truyền tải nhiệtCó/Không sử dụng trọng hiện tại
1
SUS304
6,000 LITER
6,600 LITER
Dầu cắt gọt (hòa tan)
2
SUS304
6,000 LITER
6,600 LITER
Dầu cắt gọt (hòa tan)
3
SUS304
6,000 LITER
6,600 LITER
Dầu cắt gọt (chất tẩy rửa)
4
SS400
24,000 LITER
25,000 LITER
Sản xuất dầu máy và dầu chống gỉ
5
SS400
12,000 LITER
13,200 LITER
Chất tẩy rửa (không hòa tan)
6
SUS304
4,600 LITER
4,800 LITER
Dầu máy (không hòa tan)
7
SUS304
2,000 LITER
2,200 LITER
Dầu máy (không hòa tan)
Máy trộn ngoài trời 01
SUS304
24,000 LITER
25,000 LITER
Dầu len và dầu bôi trơn cho sợi
Máy trộn ngoài trời 02
SUS304
24,000 LITER
25,000 LITER
유압유 및 Dầu máy (không hòa tan)
Máy trộn ngoài trời 03
SUS304
24,000 LITER
25,000 LITER
Dầu cắt gọt (hòa tan)
Bể chứa ngầm
SS400
24,000 LITER
24,800 LITER
Dùng để chứa dầu Base

Bể tường đôi
*3 bể

Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam