Dầu dùng cho gia công sợi
l Dầu len chải kỹ (Worsted Oil)
Tên sản phẩmVẻ bên ngoàiPH (11%)Vẻ bên ngoài của dung 
dịch nhũ tương
Nhiệt độ sử dụng 
( ℃ )
Lượng dùng 
(O.P.U/%)
Đối tượng áp dụng
SPINTEX - DSCDung dịch màu vàng
 trong suốt
6.5 ~ 7.5Dung dịch màu
trắng sữa
40 ↓1-5%Dầu len chải kỹ dùng cho công đoạn Carding,
All wool, T/W, A/W
SPINTEX - DSDDung dịch màu vàng
 trong suốt
6.5 ~ 7.5Dung dịch màu trắng sữa40 ↓1-5%Dầu len chải kỹ dùng cho công đoạn Drawing,
All wool, T/W, A/W
DS-2Dung dịch màu vàng trong suốt8.0 ~ 10.0Dung dịch màu trắng sữa40 ↓0.05-0.1%Chất khử trùng chống thối rữa .

Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam