Dầu dùng cho gia công sợi
l Dầu kéo sợi len (Woolen Oil)
Tên sản phẩmVẻ bên ngoàiPH (11%)Vẻ bên ngoài của dung 
dịch nhũ tương
Nhiệt độ sử dụng 
( ℃ )
Lượng dùng 
(O.P.U/%)
Đối tượng áp dụng
WOOLTEX - HSDung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch màu trắng sữa40 ↓3-5%Lambs, Cashmere, Angora(40% ↑ ),
All wool,N/W, A/W Dầu len chải kỹ
SPINTEX -ANDung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch màu trắng sữa40 ↓3-5%Lambs, Cashmere, Angora(40% ↑ ),
All wool, Dầu len chải kỹ
WOOLTEX - MODung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch màu trắng sữa40 ↓3-5%Mohair, Alpaca, Shetland, 60 ′ s( ↓ )
Coarse wool,Modal, Dầu len chải kỹ
WOOLTEX - 101Dung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch màu trắng sữa40 ↓
3-5%
Garrnet oil

Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam