Dầu dùng cho gia công sợi
l Dầu bôi trơn cho sợi IP.P (Polypropylene Spining Oil)
Tên sản phẩmVẻ bên ngoàiPH (11%)Vẻ bên ngoài của dung 
dịch nhũ tương
Nhiệt độ sử dụng
 ( ℃ )
Lượng dùng (O.P.U/%)Đối tượng áp dụng
SPINA HKP-300Dung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch trong suốt800.9 ~ 1.2P.P multi-filament yarn mật độ cao,
Braided ropes,Double braided ropes.
SPINA JP-100Dung dịch màu vàng trong suốt6.0 ~ 7.0Dung dịch trong suốt-1 ~ 3Dầu bôi trơn cho sợi P.P filament yarns,
Dầu bôi trơn cho sợi Nylon filament yarns
SPINA SJ-800Dung dịch màu vàng trong suốt6.0 ~ 7.0Dung dịch trong suốt-1 ~ 3Dầu bôi trơn cho sợi P.P filament yarns,
 Dầu bôi trơn cho sợi P.P BCF carpet yarns.
SPINA HKP-1000Dung dịch màu vàng trong suốt6.7 ~ 7.7Dung dịch trong suốt800.8 ~ 2.0Dầu bôi trơn cho sợi P.P filament yarns
SPINA DSP-2000Dung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch trong suốt800.8 ~ 2.0Dầu bôi trơn cho sợi P.P filament yarns

Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam