Dầu bôi trơn dùng trong công nghiệp
l Dầu máy may(Sewing Machine Oil)
WHITE OIL
OIL-10
OIL-15
OIL-32
Tỷ trọng (15/4 ℃ )
0.846
0.850
0.852
Độ nhớt động học (40 ℃ ,cSt)
10.0
15.0
32.0
Điểm đông đặc ( ℃ )
-20
-30
-20
Điểm bắt lửa ,COC,( ℃ )
166
174
200
Điểm Anilin ( ℃ )
85
107
111

Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam