Dầu dùng cho gia công sợi
l Dầu bôi trơn cho sợi P.E.T (Polyester Spinig Oil)
Tên sản phẩmVẻ bên ngoàiPH (11%)Vẻ bên ngoài của dung 
dịch nhũ tương
Nhiệt độ sử dụng
 ( ℃ )
Lượng dùng
 (O.P.U/%)
Đối tượng áp dụng
SPINA-100Dung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch trong suốt-0.4 ~ 0.6Dầu bôi trơn cho sợi Polyester filament POY-DTY
SPINA-100ADung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch trong suốt-0.4 ~ 0.6Dầu bôi trơn cho sợi Polyester filament POY-DTY
SPINA DTS-1000Dung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch bán trong suốt-0.7 ~ 1.0Dầu bôi trơn cho sợi Polyester filament POY-DTY
SPINA DTS-997Dung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch bán trong suốt-0.6 ~ 1.0Dầu bôi trơn cho sợi Polyester spin draw yarn(F.D.Y)
SPINA DSP-600Dung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch trong suốt-0.7 ~ 1.0Dầu dùng cho đồ dệt P.E.T, Dầu dùng cho P.E.T oxford weft .
SPINA DSK-900Dung dịch màu vàng trong suốt7.0 ~ 8.0Dung dịch trong suốt-0.7 ~ 1.0Dầu dùng cho PET.POY.Draw warper, Dầu dùng cho PET.UDY.DT

Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam