Dầu dùng cho gia công sợi
l Dầu bôi trơn cho sợi Nylon (NYLON Spining Oil)
Tên sản phẩmVẻ bên ngoàiPH (11%)Vẻ bên ngoài của dung 
dịch nhũ tương
Nhiệt độ sử dụng 
( ℃ )
Lượng dùng
 (O.P.U/%)
Đối tượng áp dụng
SPINA DH-40Dung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch trong suốt800.8 ~ 1.0Dầu bôi trơn cho sợi Nylon dùng cho điều kiện áp suất cao,
 nhiệt độ cao, tốc độ cao
SPINA HS-90Dung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch trong suốt800.8 ~ 1.0Dầu bôi trơn cho sợi Nylon dùng cho điều kiện áp suất cao,
nhiệt độ cao, tốc độ cao
SPINA DSN-500Dung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch màu trắng sữa-0.9 ~ 1.2Dầu bôi trơn cho sợi sử dụng cho lưới bắt cá Nylon
SPINA DSN-500ADung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch màu trắng sữa-0.9 ~ 1.2Dầu bôi trơn cho sợi sử dụng cho lưới bắt cá Nylon
SPINA DSN-3000Dung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch trong suốt-0.5 ~ 1.0Dầu dùng cho Nylon POY-DTY,FR.NIP
SPINA KTN-333Dung dịch màu vàng trong suốt8.0 ~ 9.0Dung dịch màu trắng sữa--Dầu bôi trơn cho sợi Nylon (Nylon FDY)
SPINA DS-1046Dung dịch màu vàng trong suốt7.0 ~ 8.0Dung dịch màu trắng sữa--Dầu dùng cho Nylon PANSTO.Flat yarn
SPINA DS-830Dung dịch màu vàng trong suốt6.5 ~ 7.5Dung dịch màu trắng sữa--Dầu dùng cho Nylon stoking yarn

Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam