Dầu bôi trơn dùng trong công nghiệp
l Dầu máy
DSM OIL
22
32
46
68
100
150
220
320
460
680
1000
Tỷ trọng (15/4 ℃ )
0.854
0.852
0.860
0.863
0.872
0.877
0.880
0.890
0.892
0.892
0.889
Độ nhớt động học (40 ℃ ,cSt)
22
32
46
68
100
150
220
320
460
680
1000
Chỉ số độ nhớt
100
102
98
98
98
97
96
96
96
110
115
Điểm đông đặc , ℃
-15.0
-15.0
-15.0
-12.5
-12.5
-12.5
-12.5
-12.5
-12.5
-12.5
-12.5
Điểm bắt lửa ,COC,( ℃ )
210
220
225
230
250
255
270
280
310
290
280

Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam