Dongsung Oil & Chemical Co.
Toàn cảnh trang thiết bị
l Toàn cảnh nhà máy số 1 (Trụ sở chính Haman)
l Tổng quan về thiết bị sản xuất và thiết bị lưu trữ (Nhà máy số 1 tại Trụ sở chính Haman)

Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam