Dongsung Oil & Chemical Co.
Đường đến

  Trụ sở chính

528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Tel : +82-55-336-0700, +82-55-338-8831 Fax : +82-55-338-8832  Nhà máy số 2

Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam
Tel : +82-55-336-0700, +82-55-338-8831 Fax : +82-55-338-8832


Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam