Dầu bôi trơn dùng trong công nghiệp
l Dầu máy nén
COMPRESSOR OIL
32
68
100
150
Dầu máy cao cấp
Dầu bán tổng hợp
Dầu tổng hợp
Tỷ trọng (15/4 ℃ )
0.858
0.862
0.864
0.874
0.873
0.855
0.857
Độ nhớt động học (40 ℃ ,cSt)
32
68
100
150
46.6
48.5
45.2
Độ nhớt động học (100 ℃ ,cSt)
6.7
8.78
11.7
15.2
7.2
8.2
8.1
Chỉ số độ nhớt
98
102
98
98
116
143
155
Điểm đông đặc ( ℃ )
-15.0
-17.5
-15.0
-15.0
-27.0
-30.0
-45.0
Điểm bắt lửa , COC,( ℃ )
214
240
250
260
240
250
260.0
Tổng chỉ số axit (TAN),(mgKOH/g)
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1


Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam