Dầu dùng cho gia công sợi
l Chất khử tĩnh điện (Antistatic Agent)
Tên sản phẩmVẻ bên ngoàiPH 
(11%)
Vẻ bên ngoài của dung 
dịch nhũ tương
Nhiệt độ sử dụng 
( ℃ )
Lượng dùng
 (O.P.U/%)
Đối tượng áp dụng
DSA-100Dung dịch trong suốt6.5 ~ 8.0Dung dịch trong suốt80 ↓1.0-2.0%Chất khử tĩnh điện dùng cho wool, N/W, A/W .
DSA-200Dung dịch trong suốt6.5 ~ 8.0Dung dịch trong suốt80 ↓1.0-2.0%Chất khử tĩnh điện dùng cho wool, N/W, A/W .
DSA-300Dung dịch trong suốt6.5 ~ 8.0Dung dịch trong suốt80 ↓1.0-2.0%Chất khử tĩnh điện dùng cho Acryl, Polyester,Nylon

Tel. +82-55-336-0700 | Fax. +82-55-338-8832
Email : mandom@hanmail.net
Trụ sở chính: 528-25, đường Jangbaek, xã Beopsu, huyện Haman, tỉnh Gyeongsangnam
Nhà máy số 2: Số 12-40, đường Masa, xã Saengrim, thành phố Gimhae, tỉnh Gyeongsangnam